roi consulting
Jesteś w: ROI Consulting » Szkolenia dla samorządów » Administracja » Zasady nowoczesnej korespondencji w administracji
Wyszukiwarka
Dokumenty do pobrania
Regulamin szkoleń
format: pdf, rozmiar: 29 kb
Formularz zgłoszeniowy
format: doc, rozmiar: 60 kb
ul. J. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa
info@roiconsulting.pl
tel: (22) 497 07 64
 
Administracja
E - Administracja
Szkolenie z rozwiązań informatycznych stosowanych w administracji publicznej (e-urząd)
Szkolenie pracowników odpowiedzialnych za aktualizację BIP
Organizacja, bezpieczeństwo i regulacje prawne dotyczące E-dokumentu w E-administracji
Obsługa strony www miasta
Zasady protokołu dyplomatycznego, etykiety w administracji publicznej
Teczka urzędnika
Zasady nowoczesnej korespondencji w administracji
Szkolenie z prowadzenia konsultacji społecznej
Procedury administracyjne
Archiwizacja danych
Instrukcja kancelaryjna
Dostęp do informacji publicznej
VAT w JST w 2013 roku oraz planowane zmiany w 2014 roku
Budowanie wizerunku instytucji publicznej
ECDL - szkolenia MS Office
Prawo
Szkolenia z kompetencji osobistych
Zamówienia publiczne
Zarządzanie finansami JST oraz rachunkowość
Zarządzanie jakością
Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie
Zasady nowoczesnej korespondencji w administracji
Miejsce: Warszawa
Cena: 0
Czas trwania: 8 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń: (22) 497 07 64
 1. Zasady sporządzania pism służbowych:
  • zasady rządzące pismami służbowymi podnoszące jakość przekazu i przejrzystość form
  • dobór języka, argumentacji, formy pisma do adresata oraz formy grzecznościowe
  • elementy pism, kompozycja, rozplanowanie
  • korespondencja z klientami oraz instytucjami
  • zasady etykiety regulujące powstawanie pism oficjalnych
  • techniki tworzenia
  • redagowanie i składanie dokumentów
  • skróty i zwroty w korespondencji
  • korespondencja w językach obcych
 2. Korespondowanie z mediami:
  • informacje, odpowiedzi, sprostowania
  • dostęp do informacji, informacja publiczna
  • techniki tworzenia
 3. Sporządzanie pism dyplomatycznych
  • noty dyplomatyczne – stosowanie i sporządzanie
  • nota podpisana, nota werbalna, memorandum, aide memoire
  • nota ogólna i zbiorowa techniki tworzenia
 4. Pisma wewnętrzne jednostki:
  • protokoły, listy, sprawozdania, raporty
  • notki informacyjne, pisma okolicznościowe
  • listy intencyjne, pisma przewodnie
  • techniki tworzenia
 5. Pisana komunikacja elektroniczna:
  • redagowanie wiadomości e-mail
  • dobór formy wiadomości i języka w zależności od adresata
  • techniki tworzenia

Polecane szkolenia uzupełniające:

infolinia
ul. J. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa, info@roiconsulting.pl, więcej
Dowiedz się o nowościach:
NIP: 7010102094, KRS: 0000292360 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
Kapitał zakładowy: 50.000 zł
© 2015 ROI Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności - Kontakt